TEKMA

TMO - Büyük Logo
Railway Technologies
Demiryolu Teknolojileri
Demiryolu Taşımacılığı için ölçüm aletleri, Kalite kontrol Sistemleri, Çap, Profil ölçme aygıtları, yazılım geliştirme ve raporlama desteği

Measuring instruments for Railway, Quality control Systems, Diameter, Profile measuring devices, software development and reporting support

 

Engineering / R & D
Mühendislik / Ar & Ge

Robotlu ve Robotsuz Otomasyon Çözümleri, Kalite Kontrol Sistemleri, Temaslı hassas proplar, Lazer Sensörler, PLC Sistemleri, Elektronik ve Yazılıma Destekleri

Robotic and Non-Robot Automation Solutions, Quality Control Systems, Contact sensitive probes, Laser Sensors, PLC Systems, Electronics and Software Supports

 

Agie / CNC / EDM
Agie / CNC / EDM

AGIE & AgieCharmilles EDM tezgahlarında Türkiye’nin En Profesyonel, En iyi, En Hızlı, En Bilgili, Özel Servisi TEKMA Mühendislik A.Ş.

AGIE & AgieCharmilles EDM machines of Turkiye’s, Most Professional, The best, Fastest, The Most Knowledgeable, Special Service TEKMA Mühendislik A.Ş.

OTOMASYON İHTİYAÇLARINIZ İÇİN EN İYİ ÇÖZÜMLER

THE BEST SOLUTIONS FOR YOUR AUTOMATION

___

We cooperate only with best quality brands:

Sadece kaliteli markalarla işbirliği yapıyoruz:

Always Open For You

Sürekli Erişim
Hakkınızı
Kullanın

Servis, arıza ve destek ihtiyaçlarınız için

7 gün 24 saat erisim garantisi*

7d 24h access guarantee for your service,

breakdown and support needs *

Professionally & Qualified

Profesyonel
&
Kalifiye

Tüm projelere profesyonel, yetkili ve tecrübeli

mühendislerimizle odaklanıyoruz.

 

We are focusing to all projects with our

authorised professional Engineers

 

Yıllık servis anlasması imzalayan müsterilerimiz için geçerlidir. 7/24 aktif özel bir numara üzerinden destek verilir.

UNBEATABLE
PRICES

RAKİPSİZ FİYATLAR

En uygun mühendislik çözümü, fayda-maliyet
esasına göre en uygun fiyat kalitesini sunuyoruz.

We offer the most suitable engineering solution,
the best price quality according to benefit-cost basis.

___

Why Tekma Engineering?

Neden Tekma Mühendislik?

___

Sertifikalı Mühendisler

Only certified engineer

7 Gün 24 Saat Servis

7 Days 24 Hours Service

En İyi Servis Desteği

Best Service Support

Yüksek Müşteri Memnuniyeti

High Customer Satisfaction

Hızlı Yanıt Süresi


Quick Response Time

WhatsApp